Kancelaria radcy prawnego Gorzów i kancelaria notarialna Opole

13 29 sierpnia 2018

Umowa kupna sprzedaży samochodu a OC.

Umowa kupna sprzedaży samochodu a OC.
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Już od ponad roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące OC. Weszły one w życie 11 lutego 2012 roku i wprowadziły kilka istotnych zmian związanych z przechodzeniem polisy OC ze sprzedającego na kupującego w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu. Umowa ubezpieczenia OC, co prawda jak dotychczas przechodzi na nabywcę i obowiązuje do końca okresu na jaki została zawarta, jednak teraz może on z niej zrezygnować nie tylko w okresie 30 dni od podpisania umowy jak było dotychczas, ale w ciągu całego okresu jej trwania.

Co ważne, po zmianach otrzymana wraz z pojazdem polisa nie przedłuża się automatycznie po okresie jej obowiązywania, więc jej przedłużenie lub zmiana na inną jest w gestii kupującego. Na sprzedającym pojazd również ciąży parę obowiązków. Po pierwsze musi on poinformować swój zakład ubezpieczeń o zbyciu samochodu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy kupna sprzedaży (bez względu na to, czy wcześniej podpisywał umowę przedwstępną). Warto o tym pamiętać, bowiem dopóki ubezpieczyciel nie zostanie powiadomiony o fakcie sprzedaży samochodu przez jednostkę która wykupiła u niego polisę, zbywca oraz nabywca wspólnie ponoszą odpowiedzialność za opłacanie składek.

Podobnie z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez kupującego. Jeśli sprzedający nie dopełni wszystkich obowiązków szkoda taka zostanie przypisana do polisy zbywcy i jeśli nie udokumentuje odpowiednio tego, że w momencie jej powstania nie był już właścicielem samochodu wyrządzona szkoda zostania zapisana na jego konto. Jeżeli nie może tego z jakiś niezależnych od siebie powodów dokonać osobiście, po wystawienia odpowiedniego pełnomocnictwa może to za niego zrobić ktoś inny. Aby mieć pewność, że dokument taki będzie prawomocny najlepiej skorzystać z gotowego wzoru pełnomocnictwa.

Do optymistycznych wiadomości należy to, że sprzedającemu przysługuje prawo do zwrotu części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres). Aby z niego skorzystać, powinien przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży uregulować to z kupującymi. Istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji, zbywca albo może doliczyć niewykorzystaną składką w cenę samochodu (jeżeli ten chce z tej składki skorzystać), albo poprosić nabywcę o pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

About 

Related Articles

Tagi: highlightersmink, redox extreme efekty, certyfikat flange fitter, kawitacja kielce, blog początkującego elektronika, pantomograf Gliwice, Porównanie 2016 technorattan kontra polipropylen, baront schody, Szybkoschnąca Lakierobejca do wnętrz zastosowanie, Aquaclear przydomowe oczyszczalnie ścieków, tanie taxi legnica